Gekko służy do automatyzacji procesu zakupu i sprzedaży kryptowalut, według zdefiniowanego przez nas schematu. Niestety instalacja nie działa na zasadzie „Dalej, dalej”. Nieco bardziej zaawansowani użytkownicy komputerów z pewnością sobie poradzą. Ten poradnik przeznaczony jest dla tych mniej zaawansowanych użytkowników, którzy nie mieli do czynienia m.in. z linuksem i menadżerem pakietów NPM.

Poradnik przedstawia sposób instalacji bota zarówno na wersji biurkowej systemu Ubuntu, jak i edycji serwerowej. Sposób instalacji jest ten sam w obu przypadkach. Zdecydowałem się na konfiguracje w nieco inny sposób, niż zalecają twórcy gekkobota. Jeśli posiadamy niewielki serwer, to docker może być armatą na muchy, która spowolni nam serwer.

Najpierw trzeba zainstalować git’a, aby mieć możliwość pobrania repozytorium i w dalszym czasie aktualizowania kodu. Wystarczy uruchomić terminal i wpisać:

sudo apt update && sudo apt install git

Teraz trzeba zainstalować nodejs i npm. Niestety w repozytoriach jest bardzo stara wersja, dlatego trzeba będzie to zrobić w nieco inny sposób. Wpisujemy kolejno:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.6/install.sh | bash

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"

[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh"

Te komendy wpisujemy oczywiście osobno. Pierwsza z nich pobierze NVM (menadżer wersji NPM), druga ustawi zmienną środowiskową na katalog z konfiguracją nvm, a trzecia wczyta nvm.

Teraz instalujemy i wczytujemy najnowszą stabilną wersję nodejs i npm (w tej chwili 6.11.5):

nvm install 6.11.5 && nvm use 6.11.5

Pobieramy rezpozytorium z projektem bota, instalujemy zależności i tworzymy plik konfiguracyjny:

git clone git://github.com/askmike/gekko.git && cd gekko

npm install

cp sample-config.js config.js

Teraz trzeba odpowiednio ustawić bota. Dla wersji biurkowej Ubuntu można wykorzystać graficzny edytor:

gedit config.js

W wersji serwerowej i wszędzie gdzie nie można uruchomić graficznego edytora, wpisujemy:

nano config.js

W pliku konfiguracyjnym według wzoru uzupełniamy dane. Większość z nich nie jest wymaganych. Konfiguracja posiada mnóstwo możliwości, przy każdym polu znajduje się opis (w języku angielskim). Samą konfigurację bota, instrukcje i opisy technik zamieszczę prawdopodobnie w osobnym wpisie.

Wszystkie komendy i parametry uruchomienia bota znajdziemy pod poleceniem: node gekko.js

Bot posiada też interfejs graficzny. Uruchomimy go za pomocą komendy:

node gekko.js --ui

Dostępny jest w przeglądarce pod adresem: http://localhost:3000 (można wpisać w terminalu: firefox http://localhost:3000)

Jeśli chcemy na stałe uruchomić bota, potrzebujemy „strażnika”, który będzie pilnował, żeby bot działał bez przerwy. W tym celu instalujemy PM2.

npm install pm2 -g

Teraz wystarczy już tylko utworzyć plik startowy i dodać go do pm2.

nano run_ui.sh

(lub dla wersji graficznej)

gedit run_ui.sh

Dodajemy tam:

#!/bin/bash node gekko.js --ui

Zapisujemy i uruchamiamy:

pm2 start run_ui.sh